FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte tento formulár. Tovar prineste alebo zašlite poštou na adresu:

ORIGINALNE.COM

Mário Vážny

Čavoj 95

972 29 Čavoj

 

Kupujúci :

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

• Číslo faktúry:......................................................................................................................................

• Popis tovaru: .....................................................................................................................................

• Dátum prevzatia tovaru: ...................................................................................................................

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: .......................................................................................................

• Adresa spotrebiteľa: ..........................................................................................................................

• Číslo účtu/kód banky: ........................................................................................................................

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): ........................................................................................................

 

Dátum ...............................................................

 

Podpis ...............................................................

 (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Stiahnuť si ho môžete vo formáte .pdf  tu :

  Formulár.pdf